BIC Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft Filiale Salzburg Gnigl


Ime:
BIC:
Mesto:
Poštna koda:
Država:
Išči tudi podružnice banke


BIC / SWIFT:SBGSAT2SXXX   Avstrija
Ime banke:Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft Filiale Salzburg Gnigl

Država:Avstrija

Ulica:Sterneckstraße 59
Poštna koda:5020
Mesto:Salzburg
Zvezna država:Salzburg

Telefon:+43 (0)50100 20404
Fax:+43 (0)50100 941014

Podružnica:Da

BIC Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft Filiale Salzburg Gnigl (Avstrija) (SWIFT kodo)

BIC koda banke Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft Filiale Salzburg Gnigl iz mesta Salzburg je SBGSAT2SXXX. Okrajšava BIC pomeni »poslovna identifikacijska koda« (nekdaj imenovana »bančna identifikacijska koda«). To je koda, prilagojena mednarodnim standardom, ki se uporablja za identifikacijo podružnic pri plačilnih transakcijah. Uporabljajo jo kreditne ustanove, posredniki in podobna podjetja po vsem svetu, koda pa identificira vsakega partnerja, ki neposredno ali posredno sodeluje pri plačilnih transakcijah. Pri plačilnih transakcijah se BIC/SWIFT BIC koda uporablja v kombinaciji s številko IBAN (= mednarodna številka bančnega računa), kjer BIC identificira banko, IBAN pa identificira ustrezen račun pri tej banki.

Številko IBAN sestavljajo naslednji sestavni deli:

  1. Koda države iz dveh znakov.
  2. Dvomestna kontrolna številka. To je številka med 02 in 98. Z uporabo kontrolne številke je mogoče vedno prepoznati vsak nepravilen znak in skoraj vedno prepoznati posamezne zamenjane številke, stopnja prepoznavanja pa je visoka kljub številnim napakam.
  3. Niz znakov, ki identificira dejanski račun. V večini držav je sestavljen zgolj iz številk. Imenuje se tudi BBAN (= osnovna številka bančnega računa). V večini držav vključuje številko banke in številko računa.

Pri izmišljeni številki računa 111107461 in številki banke 20404, je številka IBAN podobna naslednji: AT99 2040 4111 1074 61. Za izboljšano berljivost številke IBAN se ta običajno razdeli v skupine štirih znakov. Številka IBAN lahko obsega do 34 znakov, vendar je v večini držav krajša.

Kot lahko vidite, številka IBAN že sama po sebi vsebuje kodo, s katero je mogoče identificirati zadevno banko. Pri banki Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft Filiale Salzburg Gnigl je to 20404. Iz tega razloga koda BIC, v našem primeru SBGSAT2SXXX, ni zahtevana za nakazila v Evropi. V tem primeru zadostuje že številka IBAN. Dodatne podrobnosti BIC ali SWIFT kode so zahtevane samo za nakazila, pri katerih ima ena izmed bank, udeleženih v transakcijo, sedež zunaj Evrope, transakcija pa se izvede prek sistema SWIFT.

BIC koda vsebuje tudi kodo države. V nasprotju s številko IBAN se ta ne nahaja na začetku BIC kode, temveč na 5. in 6. položaju. Pri BIC kodi SBGSAT2SXXX je to AT. V nekaterih primerih se lahko koda države v številki IBAN razlikuje od kode države iz povezane BIC kode, saj se uporabljajo drugačni standardi.

BIC koda obsega 8 ali 11 znakov in ne vsebuje lastne kontrolne številke. V nasprotju s številko IBAN je mogoče BIC kodo, razen njene dolžine, preveriti samo s pregledom, če je vključena na seznam BIC kod, ki jo redno posodablja združenje SWIFT. V primeru številke IBAN, je po drugi strani mogoče uporabiti matematični postopek in preveriti, če je številka uradno pravilna, tako da uporabite kontrolno številko, ki jo vsebuje. Obstajajo lahko samo uradno pravilne številke IBAN. Na vprašanje o tem, če določena številka IBAN dejansko obstaja, pa lahko odgovori samo povezana banka. Ponarejenih ali neobstoječih številk IBAN ni mogoče prepoznati z uporabo kontrolne številke.

Sedež banke Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft Filiale Salzburg Gnigl je v mestu Salzburg. Mesto Salzburg se nahaja v državi Avstrija. Z banko Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft Filiale Salzburg Gnigl lahko stopite v stik prek telefona, na številki 050100/20404.


Ne moremo zagotoviti točnosti podatkov.

Datum izdelave nabora podatkov: 06/2024