BIC SALZBURGER LANDES-HYPOTHEKENBANK AKTIENGESELLSCHAFT Filiale St.Gilgen


Ime:
BIC:
Mesto:
Poštna koda:
Država:
Išči tudi podružnice banke


BIC / SWIFT:SLHYAT2SXXX   Avstrija
Ime banke:SALZBURGER LANDES-HYPOTHEKENBANK AKTIENGESELLSCHAFT Filiale St.Gilgen

Država:Avstrija

Ulica:Aberseestraße 8
Poštna koda:5340
Mesto:St.Gilgen
Zvezna država:Salzburg

Telefon:+43 (0)6227 7975
Fax:+43 (0)6227 797562299

Podružnica:Da

BIC SALZBURGER LANDES-HYPOTHEKENBANK AKTIENGESELLSCHAFT Filiale St.Gilgen (Avstrija) (SWIFT kodo)

BIC koda banke SALZBURGER LANDES-HYPOTHEKENBANK AKTIENGESELLSCHAFT Filiale St.Gilgen iz mesta St.Gilgen je SLHYAT2SXXX. Okrajšava BIC pomeni »poslovna identifikacijska koda« (nekdaj imenovana »bančna identifikacijska koda«). To je koda, prilagojena mednarodnim standardom, ki se uporablja za identifikacijo podružnic pri plačilnih transakcijah. Uporabljajo jo kreditne ustanove, posredniki in podobna podjetja po vsem svetu, koda pa identificira vsakega partnerja, ki neposredno ali posredno sodeluje pri plačilnih transakcijah. Pri plačilnih transakcijah se BIC/SWIFT BIC koda uporablja v kombinaciji s številko IBAN (= mednarodna številka bančnega računa), kjer BIC identificira banko, IBAN pa identificira ustrezen račun pri tej banki.

Številko IBAN sestavljajo naslednji sestavni deli:

  1. Koda države iz dveh znakov.
  2. Dvomestna kontrolna številka. To je številka med 02 in 98. Z uporabo kontrolne številke je mogoče vedno prepoznati vsak nepravilen znak in skoraj vedno prepoznati posamezne zamenjane številke, stopnja prepoznavanja pa je visoka kljub številnim napakam.
  3. Niz znakov, ki identificira dejanski račun. V večini držav je sestavljen zgolj iz številk. Imenuje se tudi BBAN (= osnovna številka bančnega računa). V večini držav vključuje številko banke in številko računa.

Pri izmišljeni številki računa 604927701 in številki banke 55000, je številka IBAN podobna naslednji: AT99 5500 0604 9277 01. Za izboljšano berljivost številke IBAN se ta običajno razdeli v skupine štirih znakov. Številka IBAN lahko obsega do 34 znakov, vendar je v večini držav krajša.

Kot lahko vidite, številka IBAN že sama po sebi vsebuje kodo, s katero je mogoče identificirati zadevno banko. Pri banki SALZBURGER LANDES-HYPOTHEKENBANK AKTIENGESELLSCHAFT Filiale St.Gilgen je to 55000. Iz tega razloga koda BIC, v našem primeru SLHYAT2SXXX, ni zahtevana za nakazila v Evropi. V tem primeru zadostuje že številka IBAN. Dodatne podrobnosti BIC ali SWIFT kode so zahtevane samo za nakazila, pri katerih ima ena izmed bank, udeleženih v transakcijo, sedež zunaj Evrope, transakcija pa se izvede prek sistema SWIFT.

BIC koda vsebuje tudi kodo države. V nasprotju s številko IBAN se ta ne nahaja na začetku BIC kode, temveč na 5. in 6. položaju. Pri BIC kodi SLHYAT2SXXX je to AT. V nekaterih primerih se lahko koda države v številki IBAN razlikuje od kode države iz povezane BIC kode, saj se uporabljajo drugačni standardi.

BIC koda obsega 8 ali 11 znakov in ne vsebuje lastne kontrolne številke. V nasprotju s številko IBAN je mogoče BIC kodo, razen njene dolžine, preveriti samo s pregledom, če je vključena na seznam BIC kod, ki jo redno posodablja združenje SWIFT. V primeru številke IBAN, je po drugi strani mogoče uporabiti matematični postopek in preveriti, če je številka uradno pravilna, tako da uporabite kontrolno številko, ki jo vsebuje. Obstajajo lahko samo uradno pravilne številke IBAN. Na vprašanje o tem, če določena številka IBAN dejansko obstaja, pa lahko odgovori samo povezana banka. Ponarejenih ali neobstoječih številk IBAN ni mogoče prepoznati z uporabo kontrolne številke.

Sedež banke SALZBURGER LANDES-HYPOTHEKENBANK AKTIENGESELLSCHAFT Filiale St.Gilgen je v mestu St.Gilgen. Mesto St.Gilgen se nahaja v državi Avstrija. Z banko SALZBURGER LANDES-HYPOTHEKENBANK AKTIENGESELLSCHAFT Filiale St.Gilgen lahko stopite v stik prek telefona, na številki 06227/7975.


Ne moremo zagotoviti točnosti podatkov.

Datum izdelave nabora podatkov: 02/2024