BIC Raiffeisenbank Oberes Innviertel eGen Zws.St. Pantaleon - Haigermoos


Ime:
BIC:
Mesto:
Poštna koda:
Država:
Išči tudi podružnice banke


BIC / SWIFT:RZOOAT2L370   Avstrija
Ime banke:Raiffeisenbank Oberes Innviertel eGen Zws.St. Pantaleon - Haigermoos

Država:Avstrija

Ulica:Pantaleoner Straße 14
Poštna koda:5120
Mesto:St. Pantaleon
Zvezna država:Oberösterreich

Telefon:+43 (0)6277 6441
Fax:+43 (0)6277 644118

Podružnica:Da

BIC Raiffeisenbank Oberes Innviertel eGen Zws.St. Pantaleon - Haigermoos (Avstrija) (SWIFT kodo)

BIC koda banke Raiffeisenbank Oberes Innviertel eGen Zws.St. Pantaleon - Haigermoos iz mesta St. Pantaleon je RZOOAT2L370. Okrajšava BIC pomeni »poslovna identifikacijska koda« (nekdaj imenovana »bančna identifikacijska koda«). To je koda, prilagojena mednarodnim standardom, ki se uporablja za identifikacijo podružnic pri plačilnih transakcijah. Uporabljajo jo kreditne ustanove, posredniki in podobna podjetja po vsem svetu, koda pa identificira vsakega partnerja, ki neposredno ali posredno sodeluje pri plačilnih transakcijah. Pri plačilnih transakcijah se BIC/SWIFT BIC koda uporablja v kombinaciji s številko IBAN (= mednarodna številka bančnega računa), kjer BIC identificira banko, IBAN pa identificira ustrezen račun pri tej banki.

Številko IBAN sestavljajo naslednji sestavni deli:

  1. Koda države iz dveh znakov.
  2. Dvomestna kontrolna številka. To je številka med 02 in 98. Z uporabo kontrolne številke je mogoče vedno prepoznati vsak nepravilen znak in skoraj vedno prepoznati posamezne zamenjane številke, stopnja prepoznavanja pa je visoka kljub številnim napakam.
  3. Niz znakov, ki identificira dejanski račun. V večini držav je sestavljen zgolj iz številk. Imenuje se tudi BBAN (= osnovna številka bančnega računa). V večini držav vključuje številko banke in številko računa.

Pri izmišljeni številki računa 419750389 in številki banke 34370, je številka IBAN podobna naslednji: AT99 3437 0419 7503 89. Za izboljšano berljivost številke IBAN se ta običajno razdeli v skupine štirih znakov. Številka IBAN lahko obsega do 34 znakov, vendar je v večini držav krajša.

Kot lahko vidite, številka IBAN že sama po sebi vsebuje kodo, s katero je mogoče identificirati zadevno banko. Pri banki Raiffeisenbank Oberes Innviertel eGen Zws.St. Pantaleon - Haigermoos je to 34370. Iz tega razloga koda BIC, v našem primeru RZOOAT2L370, ni zahtevana za nakazila v Evropi. V tem primeru zadostuje že številka IBAN. Dodatne podrobnosti BIC ali SWIFT kode so zahtevane samo za nakazila, pri katerih ima ena izmed bank, udeleženih v transakcijo, sedež zunaj Evrope, transakcija pa se izvede prek sistema SWIFT.

BIC koda vsebuje tudi kodo države. V nasprotju s številko IBAN se ta ne nahaja na začetku BIC kode, temveč na 5. in 6. položaju. Pri BIC kodi RZOOAT2L370 je to AT. V nekaterih primerih se lahko koda države v številki IBAN razlikuje od kode države iz povezane BIC kode, saj se uporabljajo drugačni standardi.

BIC koda obsega 8 ali 11 znakov in ne vsebuje lastne kontrolne številke. V nasprotju s številko IBAN je mogoče BIC kodo, razen njene dolžine, preveriti samo s pregledom, če je vključena na seznam BIC kod, ki jo redno posodablja združenje SWIFT. V primeru številke IBAN, je po drugi strani mogoče uporabiti matematični postopek in preveriti, če je številka uradno pravilna, tako da uporabite kontrolno številko, ki jo vsebuje. Obstajajo lahko samo uradno pravilne številke IBAN. Na vprašanje o tem, če določena številka IBAN dejansko obstaja, pa lahko odgovori samo povezana banka. Ponarejenih ali neobstoječih številk IBAN ni mogoče prepoznati z uporabo kontrolne številke.

Sedež banke Raiffeisenbank Oberes Innviertel eGen Zws.St. Pantaleon - Haigermoos je v mestu St. Pantaleon. Mesto St. Pantaleon se nahaja v državi Avstrija. Z banko Raiffeisenbank Oberes Innviertel eGen Zws.St. Pantaleon - Haigermoos lahko stopite v stik prek telefona, na številki 06277/6441.


Ne moremo zagotoviti točnosti podatkov.

Datum izdelave nabora podatkov: 09/2023